Privatumo politika

 1. Ką reiškia šios duomenų apsaugos sąlygos?

Šios duomenų apsaugos sąlygos (toliau – „Duomenų apsaugos sąlygos“) apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi www.bonumed.lt svetainės (toliau – „Svetainė“) lankytojai (toliau – „Lankytojai“).

Laikoma, kad Lankytojas peržiūrėjo ir išreiškė sutikimą laikytis Duomenų apsaugos sąlygų, kai apsilankė Svetainėje, prisijungė prie Svetainės sistemos ir (ar) įsigijo internetinėje svetainėje parduodamą produktą. Lankytojas, nesutinkantis su kai kuriomis Duomenų apsaugos sąlygomis, praras teisę lankytis Svetainėje, prisijungti prie jos ir naudotis visomis ir (arba) kai kuriomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

 1. Kokius Jūsų duomenis mes tvarkome ir kokiems tikslams?

Teikdamas Jums paslaugas svetainėje, Paslaugų teikėjas (įmonė UAB Goodpoint, Įmonės kodas: 302658060, adresas: Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas Lietuva) gali rinkti, saugoti ir naudoti toliau aprašytą asmeninę informaciją:

 • registruojantis ir (ar) perkant internetu – vardą, pavardę, el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį ir kitą informaciją, reikalingą užsakymui atlikti ir prekėms pristatyti;
 • informaciją apie Jūsų kompiuterį, apsilankymus ir pirkinius svetainėje, įskaitant Jūsų IP adresą, prisijungimo prie interneto laiką ir datą;
 • bet kokią kitą informaciją, kurią bet kada galite pateikti naudodamiesi mūsų svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudami su mumis.
 1. Slapukai

Visą informaciją kaip tvarkomi slapukai mūsų svetainėje rasite mūsų slapukų politikoje

 1. Asmeninių duomenų naudojimas

Asmens duomenis, kuriuos renkame, galima naudoti tik šiose Duomenų apsaugos sąlygose nurodytais tikslais.

Mes galime naudoti Jūsų asmeninę informaciją:

 • suteikiant galimybę Jums naudotis mūsų interneto svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
 • sudarant su Jumis susitarimą ir jį įvykdant;
 • Šioje svetainėje įsigytų prekių tiekimui ir pristatymui;
 • Sąskaitų faktūrų sukūrimui ir siuntimui;
 • Jūsų sumokėtų mokėjimų surinkimui;
 • Pranešimų Jums siuntimui, korespondencijai su Jumis;
 • Informacijos apie Jūsų ankstesnius pirkinių krepšelius Jums parodymui;
 • Siųsti Jums informaciją elektroniniu paštu ar kitais kanalais apie mūsų teikiamas naujienas ir kitas paslaugas, kurios, Jūsų manymu, yra Jums reikalingos (bet kuriuo metu galite atsisakyti gauti šias naujienas ir informaciją pranešdami mums el. paštu ar spustelėdami interaktyvią nuorodą, esančią po pranešimu, jei ateityje nenorite gauti rinkodaros pranešimų).

Jūsų asmens duomenys nebus saugomi ilgiau, nei to reikalauja tikslas, kuriam duomenys buvo renkami. Jei asmens duomenys taps nebereikalingi arba pasibaigs nustatytas terminas, jie bus sunaikinti.

Jūsų asmens duomenų tvarkytojas yra UAB Goodpoint pateiks Jūsų asmens duomenis, reikalingus mokėjimams tvarkyti, AS Citadele banka:

AS Citadele banka

Įmonės kodas: 40103303559

Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, Latvia

Tiesioginė rinkodara

Įmonė gali išsiųsti Jums elektroninėmis priemonėmis (el.paštu ar kitu būdu) informaciją apie produktus, kurie yra panašūs į produktus, kuriuos įsigijote svetainėje, ir siųsti Jūsų duomenis tiems duomenų gavėjams, kurie naudojasi Jūsų asmenine informacija, kurią Jūs atsiųsite Svetainės administratoriui tiesioginės rinkodaros tikslais, susijusiais su svetaine. Šių duomenų gavėjų sąrašas gali keistis, tačiau tikslai išliks tokie patys; jei norite gauti duomenų gavėjų sąrašą, prašau informuokite mus el. paštu info@bonumed.lt.

Jei nenorite gauti tiesioginių pardavimų pasiūlymų, galite pranešti mums apie šį atsisakymą el.paštu info@bonumed.lt arba galite spustelėti atitinkamą nuorodą bet kurioje Jūsų gautoje žinutėje.

 1. Duomenų atskleidimas

Paslaugų teikėjas gali atskleisti informaciją apie Jus savo darbuotojams, vadovams, brokeriams, tiekėjams ir subrangovams, jei to pagrįstai reikia Jūsų Svetainėje įsigytų prekių pristatymui, Jūsų ankstesnės pirkimo istorijos rodymui ar kitiems tikslams, išdėstytiems šiose Duomenų apsaugos sąlygose.

Taip pat mes galime atskleisti informaciją apie Jus tuo atveju, jei:

 • mes privalome tai daryti įstatymų tvarka;
 • mes turime ginti savo teises ar interesus.

Asmens duomenys trečiosioms šalims nėra teikiami tikslais, nenurodytais Duomenų apsaugos sąlygose.

 1. Jūsų asmeninių duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymą ir kitus galiojančius teisinius reikalavimus. Tvarkydami Jūsų asmeninę informaciją, mes taikome technines saugumo priemones, užtikrinančias asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Yra žinoma, kad asmens duomenų perdavimas internetu nėra saugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo per interneto tinklus.

 1. Jūsų teisės ir sutikimas

Registruodamiesi kaip Svetainės vartotojas ar naudodamiesi kitomis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, įskaitant prekių pirkimą, jūs patvirtinate, kad peržiūrėjote ir sutinkate su šiomis Duomenų apsaugos sąlygomis, taip pat įgalinate mus rinkti, saugoti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti visus čia nurodytus ir mums atsiųstus asmeninius duomenis, kai naudojatės Svetaine, kaip numatyta šiose Duomenų apsaugos sąlygose.

Jūs galite pateikti prašymą raštu (paštu ar el.paštu), jei norite informacijos apie tai, kokius asmens duomenis ir iš kokių šaltinių paslaugų teikėjas yra surinkęs apie Jus, kokiais tikslais jie yra tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams jie yra perduodami. Į tokius prašymus atsakysime laikydamiesi teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų bei stengsimės suteikti Jums informacijos kuo greičiau, bet paprastai per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Jums paprašius, tokia informacija bus pateikta raštu atitinkamai Jūsų namų arba el.pašto adresu. Informacija apie tai, kurie Jūsų asmens duomenys ir iš kokių šaltinių buvo renkami, kokiais tikslais jie tvarkomi ir kuriems duomenų gavėjams jie buvo pateikti per praėjusius metus, bus teikiama nemokamai kartą per kalendorinius metus. Jei mums kiltų abejonių dėl pareiškėjo tapatybės, gavę prašymą, turime teisę paprašyti asmens tapatybės kortelės ar jos kopijos iš asmens, susisiekiančio su mumis.

Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), jei duomenys tvarkomi nesilaikant šių Duomenų apsaugos sąlygų, siųsdami mums rašytinį prašymą (paštu arba el.paštu). Remiantis Jūsų rašytiniu prašymu, gali būti pašalinta visa Jūsų asmeninė informacija, įskaitant pirkimo istoriją. Jei gavus prašymą mums kiltų abejonių dėl pareiškėjo tapatybės, mes turime teisę paprašyti asmens tapatybės kortelės ar jos kopijos iš asmens, susisiekiančio su mumis.

 1. Jūsų atsakomybė

Prisijungdami prie mūsų svetainės, jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio ir vartotojo duomenų konfidencialumą bei už visus veiksmus (duomenų apie užsakymus pateikimą ir pan.) mūsų svetainėje. Jei mūsų interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis naudojasi trečioji šalis, naudodama jūsų prisijungimo duomenis, mes laikome, kad jūs pateikiate ir naudojate duomenis. Jei praradote prisijungimo duomenis, turite nedelsdami pranešti mums paštu, telefonu ar el.paštu.

Jūs esate atsakingi už tai, kad mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei anksčiau jūsų atsiųsta (kontaktinė) informacija pasikeitė, rašykite mums el.paštu. Mes neatsakome už jokią žalą, kuri gali būti patirta pateikiant neteisingus ar netinkamus duomenis arba jei jūs nepranešėte mums apie informacijos pasikeitimus.

 1. Duomenų apsaugos sąlygų pakeitimai

Mes turime teisę bet kada atnaujinti arba pakeisti Duomenų apsaugos sąlygas. Tokios atnaujintos ar pakeistos Duomenų apsaugos sąlygos įsigalioja jų paskelbimo interneto svetainėje dieną. Norėdami žinoti apie galimus duomenų apsaugos sąlygų pakeitimus, turėtumėte periodiškai tikrinti šį puslapį ir įsitikinti, ar esate patenkinti taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis.

 1. Kontaktinė informacija

Jeigu turite mums klausimų dėl Duomenų apsaugos sąlygų, prašome susisiekti su mumis žemiau nurodytais kontaktais:

El.paštas: info@bonumed.lt

Tel.nr.: +370-639-34276

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB Goodpoint
Juridinio asmens kodas: 302658060
Buveinės adresas: Raudondvario pl. 164A, LT-47173 Kaunas Lietuva. Paskutinis Duomenų apsaugos sąlygų atnaujinimas 2024 m.balandžio 10d.